Nieuwsbericht

Adam behaalt praktijkverklaring in het MBO bij SuperFlora

Meer dan de helft van de mensen in de bijstand en een derde van de mensen met een participatiewetuitkering heeft geen startkwalificatie om de arbeidsmarkt te betreden. Ook onder de werkenden bestaat een groep zonder startkwalificatie. Deze groep heeft veelal een afstand tot of een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk dat zij een opleiding volgen, maar dat is niet voor iedereen haalbaar. Voor hen is praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo (praktijkleren op maat) opgezet. Door de nauwe samenwerking van Patijnenburg, ROC Mondriaan en SuperFlora heeft Adam op vrijdag 16 april, in aanwezigheid van wethouder Vreugdenhil en diverse betrokkenen, zijn welverdiende praktijkverklaring mogen ontvangen én een contract bij SuperFlora.

- FOTO: ROLF VAN KOPPEN

Op de foto (v.r.n.l.): Remco Salome (Algemeen Directeur SuperFlora), Saskia Born (Accountmanager Patijnenburg), At Schmidt (Logistiek Manager en begeleider van Adam bij SuperFlora), Adam Hasan, wethouder Piet Vreugdenhil en Eugenie Duijndam – de Man (Projectleider ROC Mondriaan)

“Ik voel me hier op mijn plaats, heb fijne collega’s en voel me gewaardeerd”, aldus een blije Adam.

At Schmidt, zijn logistiek manager en begeleider van Adam bij SuperFlora, in een reactie: “Adam heeft het werkelijk fantastisch gedaan en vooral ook de ambitie om door te leren. Wij vinden het belangrijk om hem die kans te geven. Zo snijdt het mes aan 2 kanten.”

Algemeen Directeur SuperFlora (Remco Salome): “SuperFlora staat voor:’Creating Colourful Connections’ en dit is hier een prachtig voorbeeld van. Het verbinden van verschillende partijen om uiteindelijk een mooi resultaat te behalen op het gebied van MVO in dit geval! Als werkgever zie ik het als een sociale plicht om mensen vanuit die MVO-gedachte een plekje te geven. Wij hebben hier in alle takken van ons bedrijf veel jonge mensen in dienst en wij dagen die uit om te blijven leren en groeien in ons bedrijf.

Eugenie Duijndam-de Man, projectleider ROC Mondriaan vertelt over het belang van praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo: “Doordat mensen vaardigheden kunnen opdoen en laten zien bij een werkgever krijgen ze de kans en het zelfvertrouwen om nieuwe wegen in te slaan. Mooi om weer perspectief te hebben en een aanwinst voor de arbeidsmarkt.”

Wethouder Piet Vreugdenhil tijdens de uitreiking: “Ik ben bijzonder trots op Adam dat hij de 2e praktijkverklaring in Westland heeft gehaald en hij nu een contract krijgt bij deze mooie tuinbouw groothandel SuperFlora. Ik moedig iedereen aan om te blijven investeren in opleiding en ontwikkeling. Dat is de beste toegangskaart voor de arbeidsmarkt.”

Doel praktijkleren

Bij Praktijkleren op maat leren werkzoekenden tijdens de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden vaardigheden aan bij potentiële werkgevers voor het kwalificatiedossier van het mbo1. Als dit lukt ontvangt de werkzoekende een praktijkverklaring én zo mogelijk een baan. Bij personen die al werk hebben, is het de bedoeling dat diegene zich verder ontwikkelt, zodat deze een stevigere basis krijgt. De praktijkverklaring bewijst dat men de werkzaamheden beheerst en zorgt hopelijk voor een duurzame baan. Wellicht is het bovendien een stimulans om zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van een volledige mbo-opleiding of delen daarvan.

Toegevoegde waarde voor de werkgever

De inzet van praktijkleren met de praktijkervaring in het mbo is maatwerk, zowel voor de kandidaat als voor de werkgever. Dit betekent dat de werkgever met een kandidaat wordt gematcht die past bij de beschikbare werkplek. Deze werkplek kan de werkgever zelf creëren (jobcreation) door bijvoorbeeld werkzaamheden weg te halen bij personeel om deze in de krappe arbeidsmarkt effectiever in te kunnen zetten. Vervolgens krijgt de werkgever de kans om de toekomstige werknemer de specifieke werkzaamheden aan te leren die nodig zijn voor de vervulling van de functie. Als werkgever meedoen aan praktijkleren op maat is daarnaast een extra mogelijkheid om invulling te geven aan MVO/SROI. Voor werkgevers in een branche waarin vakkrachten hard nodig zijn kan het inwerken van nieuwe medewerkers met een leerwerktraject met praktijkverklaringen uitkomst bieden!

Toegevoegde waarde voor de kandidaat; werkervaring en leren in de praktijk!

Bij praktijkleren op maat wordt gekeken naar wat past bij de kandidaat en of er een match kan worden gemaakt met een potentiële werkplek bij een werkgever. Deze manier van opleiden onderscheidt zich van het volledig mbo met een vastgestelde inhoud doordat dit uitgaat van maatwerk. De werkplekken zijn bij erkende leerbedrijven, waardoor er begeleiding op maat is. Wanneer het past bij de kandidaat kan praktijkleren met de praktijkervaring in het mbo worden verrijkt met aanvullende lessen en deelexamens. Dit kan een begin zijn van een diploma-gericht traject.